Mine viktigste tidligere arbeidsområder er:

  • 12 år i bank, 4 år på kontorsjef/banksjefnivå

  • 18 år som næringskonsulent i Bø kommune

  • Styreleder VEVA AS

  • Styreleder Bøks AS

  • Styreleder Radio Bø SA

  • Styreleder Radio 3 AS

  • Styremedlem Fiskeriparken AS