Kontakt: (se også "Kontaktmelding")

Arne Osnes

Postboks 64

8469 Bø i Vesterålen

tlf. 91188425

Epost: arne.osnes@vkbb.no