Etter mange års erfaring innenfor bank, offentlig forvaltning/bedriftsrådgiving og styrearbeid, er jeg nå klar for nye oppdrag, med tjenesteområder som omfatter: 

  • Bedriftsrådgivning

  • Prosjektutarbeidelse og gjennomføring

  • Styrearbeid

  • Utredningsarbeid og prosjektarbeid for offentlig forvaltning

  • Sertifisering Miljøfyrtårnbedrift

  • Økonomiplanlegging og gjeldsforhandling